قوانین و مقررات خرید از فروشگاه اینترنتی شرکت گل شیمی سپاهان 
شرایط عمومی :
 -  ایجاد حساب کاربری و خرید از سایت شرکت گل شیمی سپاهان به منزله قبول کلیه شرایط و قوانین فروشگاه اینترنتی از سوی کاربران می باشد.
 - خرید کالا ازسایت برمبنای قوانین و آئین نامه های موجود در مورد تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری
 اسلامی ایران صورت می پذیرد.
 - کالا و خدمات موجود در سایت مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
شرایط و ضوابط سفارش کالا :  
- کاربران هنگام سفارش کالا ملزم می باشند اطلاعات صحیح و کامل رادر سایت درج نمایند بدیهی است کاستی یا نادرستی 
اطلاعات مانع تکمیل درست و به موقع سفارش خواهد شد.
- تمام شرایط و خدمات سایت بر مبنای آخرین سیاستهای این سایت شکل گرفته و تغییرات احتمالی این شرایط و خدمات 
 در اخبار سایت مندرج می گردد.
- خریدار بایستی با علم و اطلاع از وضعیت آفات و بیماریهای رایج در منطقه خود و با توجه به مقاومتهای ذکر شده نسبت به 
خرید اقدام نماید و بدین وسیله گواهی می دهد که کلیه خسارات احتمالی وارده به گلخانه یا مزرعه خود را به عهده گرفته و 
 حق هرگونه شکایت برعلیه فروشنده، شرکت وارد کننده و شرکت تولید کننده را از خود سلب می نماید.

- دستور العمل مصرف کود و سم برروی آن قید شده و مصرف کننده موظف است قبل از مصرف در سطح محدود تست نماید 
و سپس نسبت به نتیجه حاصله استفاده کند. با توجه به شرایط فوق مصرف کننده حق هیچگونه اعتراض و شکایتی علیه فروشنده را نخواهد داشت .
ثبت سفارش و ارسال کالا :
- کاربران می توانند در تمامی روزهای هفته و در تمام 24 ساعت شبانه روز نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایند. بررسی سفارشات در طول روز و در ساعات اداری صورت می پذیرد.
- سفارش هایی که بعد از ساعت 12 و یا روزهای پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی ثبت شوند، در اولین روز کاری بعد 
پردازش خواهد شد.