کود مایع آهن فارميگل گل شیمی
  Fe fertilizer liquied                                                                                                                                           
کود آهن مایع فارميگل، حاوی عنصر آهن کلاته شده با ماده آلی لیگنوسولفونات می­ باشد که این ماده طی فراوری لیگنین تنه درختان حاصل شده و دارای ویژگی­ های منحصر به فرد کلات­ کنندگی می­ باشد. آهن یکی از عناصر کم مصرف اما ضروری جهت رشد گیاهان می­ باشد که به عنوان کاتالیزور در ساخت کلروفیل گیاهان نقش داشته و کمبود آن در خاک­ های ایران با توجه به شور بودن اراضی بسیار مشهود است. نشانه­ های کمبود آهن معمولا از برگ­ های جوان تر گیاه شروع شده و در اثر کمبود، لکه­ های مایل به زرد بین رگبرگ ­های برگ ایجاد شده ولی رگبرگ­ ها سبز باقی می­ مانند. کود آهن فلوریس قابلیت آن را دارد که بر خلاف تمام کلات­ های رایج در بازار، به هر دو روش محلول­ پاشی و آبکود جذب گیاه شود که بهترین حالت آن محلول ­پاشی می ­باشد.
 
محصول زمان مصرف میزان مصرف
مصرف خاکی/آبیاری محلول پاشی
باغی از ابتدای فصل رویش و تشکیل سطح برگ و با توجه به شدت کمبود تکرار بعد از 15 روز 4- 3 لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار
زراعی در زمان رشد گیاه و با توجه به شدت کمبود تکراربعد از 15 روز 4- 3 لیتر در هکتار 2 لیتر در هزار