اسيدهيوميك مايع فارميگل
   
   Liquid Humic Acid Farmigol
 

 
 اسيد هيوميك مايع محلولي ارگانيك، غني شده با اسيد هيوميك و اسيد فوليك (%18-%15)، پتاسيم (%2) و ازت (%4) مي‏باشد. اين محصول خصوصيات فيزيكي، شيميايي و حاصلخيزي خاك را تحت تاثير قرار داده و اثراتی  مستقيم بر گياهان و محصولات كشاورزي دارد.  تحریک رشد قسمت های هوایی و ریشه گیاه، جذب بهتر مواد معدنی و بهبود کیفیت محصول و ایجاد توازن در عناصر غذایی خاک از تاثیرات این ترکیب است. بهترین زمان تزریق هیومیگل 4 ساعت پس از شروع آبیاری میباشد. توصیه‏ های ارائه شده و میزان دقیق مصرف به نوع و سن گیاه و نظر کارشناس گیاهپزشکی بستگی دارد. 
نام محصول میزان مصرف در خاک یا به همراه آب آبیاری زمان مصرف
صیفی‏ جات (گوجه    ‏فرنگی،خیار،بامیه،بادمجان،کلم، فلفل) 10-20 لیتر در هکتار در زمان کاشت و سپس هر 6 هفته یکبار در طول فصل رشد
مرکبات، پسته،انبه، آناناس و موز 20 لیتر در هکتار هر 2 ماه یکبار در طول فصل رشد
درختان‏ میوه‏ هسته ‏دارودانه‏ دار (سیب،گلابی،هلو،زردآلو، آلو،گیلاس)و درختان گردو  
20 لیتر در هکتار
1 تا 2 هفته قبل از ظهور برگ و سپس در ابتدای تشکیل میوه
ذرت خوشه ای، هندوانه، طالبی و خربزه 10-20 لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از جوانه زنی
یونجه 10-20 لیتر در هکتار در ابتدای سبز شدن و سپس بعد از هر برداشت
حبوبات، سویا، نخودفرنگی، بادام زمینی، پنبه 10-20 لیتر در هکتار بعد از کاشت، قبل از جوانه زنی و سپس در زمان گلدهی
محصولات‏ دارای ‏ریشه ‏های‏ خوراکی (هویج،شلغم،ترب) 10-20 لیتر در هکتار در مدت 15 روز اولیه کاشت
سیب زمینی 10-20 لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از جوانه زنی
برنج 10-20 لیتر در هکتار 7 روز قبل از انتقال از خزانه به زمین اصلی(غوطه‏ ورکردن ریشه نشا)
سبزیجات (جعفری، شوید، کاهو و...) 10-20 لیتر در هکتار قبل از جوانه ‏زنی و6 هفته پس از جوانه‏ زنی
نیشکر 10-20 لیتر در هکتار قبل از جوانه‏ زنی و سپس 3 ماه و 6 ماه پس از کاشت
انگور و توت 10-20 لیتر در هکتار در زمان ظهور برگ و در اواسط رشد میوه