کود قرصی فارميگل گل شیمی

NPK Fertilizer tablet
                                                                                                                        
کود قرصی فارميگل ترکیب کامل و متعادلی از عناصر پر مصرف شامل ازت، فسفر و پتاسیم و عناصر کم مصرف شامل آهن، منگنز، روی، مس، بر و مولیبدن می ­باشد. با توجه به تکنولوژی خاصی که در تولید کود قرصی فلوریس به کار رفته است این کود با حلالیت و تاثیر سریع، باعث افزایش رشد گیاهان به ویژه در شرایط بروز تنش­ های فیزیولوژیکی شده و در نتیجه باعث افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گیاه می­ گردد. ابعاد مناسب با مقدار مصرف این کود در گیاهان زینتی باعث راحتی کاربرد برای مصرف کنندگان خانگی شده و با توجه به مواد تشکیل دهنده، باعث شادابی، رشد، افزایش میزان قند این گیاهان و بهبود رنگ و طعم میوه در درختان می­ گردد. بهترین زمان محلول پاشی روی برگ­ ها در خنک ­ترین ساعات روز در ساعات ابتدایی صبح و یا غروب آفتاب می ­باشد.
 
میزان مصرف زمان مصرف محصول
ا  قرص 15 گرمی در 5 لیتر آب در زمان رشد گیاه وتکرار به فاصله 20 تا 30 روز گیاهان زینتی، درختان غیر مثمر و گل­ ها
ا  قرص 15 گرمی در 5 لیتر آب بعد از هر بار چیدن چمن
ا  قرص 15 گرمی در 5 لیتر آب قبل از زمان گلدهی و تکرار هر 1 ماه یک بار تا قبل از برداشت انگور و درختان میوه
ا  قرص 15 گرمی در 5 لیتر آب قبل از ریزش گلبرگ­ ها و تکرار به فاصله 20 تا 30 روز بعد از اولین گلدهی درختان میوه هسته دار
ا  قرص 15 گرمی در 5 لیتر آب بهترین زمان هنگام تشکیل میوه و رشد میوه درختان میوه دانه دار
ا  قرص 15 گرمی در 5 لیتر آب بعد از رویش گیاه و تکرار هر 15 روز یکبار سبزیجات
ا  قرص 15 گرمی در4 لیتر آب در کل سیکل رشد و باردهی مرکبات
ا  قرص 15 گرمی در 7 لیتر آب 2 تا 3 بار بعد از زمان گلدهی به فاصله حدود 15 تا 20 روز توت فرنگی