منوی سایت
 
دیازینون گل شیمی
  Diazinon 60% EC
 
حشره کش غیرسیستمیک از گروه ارگانوفسفره
دیازینون حشره کش غیرسیستمیک از گروه ارگانوفسفره است که با نحوه اثر تماسی، گوارشی و تنفسی و دارا بودن اثر ضربه ای و طولانی، تعداد زیادی از آفات مکنده و جونده را کنترل می کند. دیازینون با جلوگیری از فعالیت آنزیم کولین استراز و اختلال در فعالیت سلول های عصبی باعث مرگ آفت می شود. دیازینون با اکثر حشره کش ها و قارچ کش ها قابل اختلاط بوده و با قابلیت نفوذ در لایه های واکسی بافت های گیاهی آفاتی که در داخل نسوج گیاهی زندگی می کنند را نیز کنترل می کند. دیازینون علاوه بر خاصیت تماسی دارای خاصیت نفوذی نیز می باشد اما داخل بافت گیاهان حرکت نمی کند. فاصله آخرین روز سمپاشی تا برداشت محصول 10 روز توصیه شده است.
طبق نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
مصرف دیازینون جز در موارد ذکر شده توصیه نمی شود.

 
محصول آفت میزان مصرف
سیب کرم سیب 1 در هزار
گلابی پسیل گلابی 1 در هزار
نخیلات شپشک­ های خرما 2- 1/5 در هزار
پسته شپشک­ های پسته 1 در هزار
مرکبات شپشک ­های مرکبات 1 در هزار
چغندرقند آفات چغندرقند 1/5- 1 لیتر در هکتار
درختان میوه و
درختان جنگلی
کرم سفید ریشه 3/5- 3 در هزار